DE MEERWAARDE VAN PRIVATE VERBINDINGEN

DE ACHTERGROND EN VOORDELEN VAN PRIVATE VERBINDINGEN

In deze whitepaper worden de achtergronden en voordelen van private verbindingen beschreven. Wat zijn private verbindingen eigenlijk? En welke private verbinding is het meest geschikt voor jouw organisatie?

Terugblik
Lang was het bij proces- en kantoorautomatisering de regel dat data en applicaties zoveel mogelijk vanaf de eigen omgevingen werden ingezet en beheerd. Servers en primaire back-ups  waren op de eigen locatie aanwezig. Later volgde de mogelijkheid huurlijnen te gebruiken voor extern geplaatste data en toepassingen. De hoge kosten van deze lijnen en de geringe bandbreedte stonden grootschalig gebruik in de weg. Toen breedbandinternet gemeengoed werd en de beschikbare bandbreedte toenam, volgde de mogelijkheid hier VPN’s voor in te zetten. Oftewel: gedeeltelijk afgeschermde communicatie via het reguliere internet. Van deze mogelijkheid werd en wordt nog steeds veel gebruik gemaakt.

DOWNLOAD DE WHITEPAPER