Cloud is here to stay: dit zijn de verschillende cloud-routes

Vind de juiste weg naar de cloud

Er is een enorme Cloud-migratie gaande. De eenvoudige manier van consumeren, de enorme schaalbaarheid en het betalen naar gebruik zorgen ervoor dat de Cloud voor veel organisaties the way to go is. Maar net zoals er meerdere wegen naar Rome leiden, leiden er ook meerdere wegen naar de Cloud. Welke wegen zijn dat, wat is het verschil tussen die wegen en hoe weten organisaties welke de juiste voor hen is? Die vragen beantwoorden Larik-Jan Verschuren, CTO van Fundaments, en Paul Bootsma, Senior Consultant bij Dell Technologies, in deze white- paper over Cloud-routes.

1. Cloud-migratie: de trend en de uitdagingen
Waarom is er zo'n grote Cloud-migratie gaande? Larik-Jan Verschuren, CTO van Fundaments: “De verklaring hiervoor is met name te vinden in het gemak. IT-infrastructuur is noodzakelijk gemeengoed geworden. Iedereen heeft het nodig, maar men wil er vooral niet mee bezig zijn. Hoe makkelijk is het dan dat je dit bij een Cloud-provider, bijvoorbeeld een hyperscaler of Private Cloud-leverancier zoals Fundaments, kunt afnemen. Daarnaast is de manier van consumeren heel belangrijk bij de populariteit van de Cloud: OPEX-kosten passen veel beter bij de meeste bedrijfsvoeringen dan CAPEX-modellen, waarbij vooraf geïnvesteerd moet worden in hardware. Als je eenvoudig kunt afnemen en daarbij kunt betalen naar gebruik zoals bij de Cloud, zijn dus eigenlijk alle drempels weggenomen. Verder zie je dat de onderliggende infrastructuur vaak geen onderscheidende waarde meebrengt. Het moet uiteraard goed en altijd beschikbaar zijn, maar de applicatie die gebruikt wordt, maakt de meerwaarde.”

DOWNLOAD DE WHITEPAPER