DRIE DIGITALE BEDREIGINGEN, DRIE OPLOSSINGEN

HOE BESCHERM JIJ JOUW CLOUDDIENSTEN?

Veel organisaties missen de juiste bescherming tegen digitale bedreigingen. De zoektocht naar passende bescherming blijft vaak hangen op een to-do-lijst. Veel organisaties denken dat digitale bedreigingen aan hen voorbij gaan.
Dit is een grote denkfout. Digitale criminaliteit is booming business en de risico’s zijn groot. Ook voor jou. Het aantal digitale dreigingen groeit ieder jaar. In deze whitepaper bespreken we aan de hand van een voorbeeld uit de praktijk de grootste dreigingen. We laten zien hoe jij je hier adequaat tegen kan wapenen.

Gezocht: gedegen security oplossing
Het bedrijf Kempen Automatisering uit Hilversum, een FileMaker-specialist, moet met klanten uit onder meer de finance sector voldoen aan veel veiligheidseisen. Naast de al langer bestaande voorschriften voor veiligheid, zijn er ook nieuwe ontwikkelingen die het bedrijf en haar klanten raken. De bekendste daarvan is de Wet Meldplicht Datalekken. Deze wet heeft als gevolg dat bedrijven een datalek moeten rapporteren aan de toezichthouder en gedupeerden. Daardoor is er veel meer vraag naar methoden om het lekken van data te voorkomen. Voor Kempen Automatisering vormde de wet het laatste zetje om hun security beleid verder aan te scherpen

DOWNLOAD DE WHITEPAPER