IAAS ALS BASIS VOOR CONTINUÏTEIT EN FLEXIBILITEIT

De term ‘Cloud’ is bij velen nu wel bekend. In deze whitepaper wordt beschreven waarom de IaaS-diensten van Fundaments dé oplossing zijn voor de groeiende vraag vanuit de markt naar meer flexibiliteit en hogere beschikbaarheid. Dit wordt onderbouwd aan de hand van een concrete klantcase. 

Terugblik
Online diensten worden sinds de jaren negentig van de vorige eeuw aangeboden. De eisen die aan deze techniek werden gesteld, waren aanvankelijk niet hoog. Aan veiligheid van de inhoud en data-integriteit werd nog weinig gedacht. Als er meer capaciteit nodig was, werd simpelweg nieuwe hardware aangeschaft en bijgeplaatst. Ook als het slechts een tijdelijke capaciteitstoename betrof. De eerste grootschalige opzettelijke verstoringen van online dienstverlening waren voor veel bedrijven een wake up call. Aanbieders van informatie, zoals datacenters, hosters en website-exploitanten, zagen in dat er structureel meer geïnvesteerd moest worden om veiligheid en beschikbaarheid van data en diensten te waarborgen. Desondanks bleef het aantal onvoorziene incidenten hoog, terwijl de afhankelijkheid van online diensten steeds verder toenam.

Bent u benieuwd naar de volledige whitepaper? Vul dan hieronder uw gegevens in.

DOWNLOAD DE WHITEPAPER