IAAS CLOUDCOMPUTING VAN FUNDAMENTS

WAT IS INFRASTRUCTURE AS A SERVICE EIGENLIJK?

In deze whitepaper gaan we dieper in op Infrastructure as a Service, oftewel IaaS. Een vorm van cloudcomputing die tal van partijen interessante en toekomstgerichte mogelijk- heden biedt.

Lange tijd waren de businessmodellen van hosting- en datacenterdiensten gebaseerd op bezit, huur of lease van hardware en software. Uitbreiding van rekencapaciteit of opslag vereiste het aanschaffen en bijplaatsen van hard -of software. Een proces dat tijd kostte, in de regel  kapitaalintensief was en weinig flexibel. Deze situatie is achterhaald door twee ontwikkelingen.  De eerste is virtualisatie, het proces waarbij met software van bijvoorbeeld VMware een laag wordt aangemaakt tussen hardware en het operating system. Door deze laag kunnen zogenaamde virtuele machines worden aangemaakt. Het resultaat is dat de hardware efficiënter wordt ingezet, zonder dat de stabiliteit afneemt¹. Virtualisatie leidt tot lagere beheerkosten waar de klant van profiteert.

DOWNLOAD DE WHITEPAPER