TO CLOUD OR NOT TO CLOUD?

EEN INZICHT IN HET KIEZEN VAN DE JUISTE IT-STRATEGIE

Bedrijven kiezen steeds vaker voor een Cloud-first strategie. Hierdoor ontstaat er een verschuiving in het platform waarvandaan de bedrijfsapplicaties worden aangeboden. Daar waar een aantal jaar geleden de meeste applicaties gehost werden op eigen infrastructuur, die vaak bij de gebruiker op de bedrijfslocatie stond, zie je nu veel meer een consumptie vanuit een Cloud-dienst. Dat er vanuit strategie gekozen wordt voor Cloud-first is niet zo gek; de snelheid waarmee diensten worden ontwikkeld is enorm. Innovatie vindt plaats in de Public Cloud en alle zakelijke gebruikers consumeren dagelijks ook in de privésfeer veel van deze innovatieve diensten en applicaties. Hierdoor voelt het ook logisch om deze Cloud-consumptie zakelijk in te zetten.

Door deze ontwikkeling ontstaat er echter een uitdaging als het gaat om (her)investering in de lokale IT-infrastructuur. Het oriënteren op een alternatieve oplossing met een infrastructuur als dienst – met betalen naar gebruik - is daarin heel aantrekkelijk. De vergelijking tussen zelf investeren in infrastructuur of dit als een dienst afnemen, wordt bijna altijd gemaakt door de IT- afdeling die verantwoordelijk is voor het applicatielandschap van een bedrijf. In de praktijk blijkt  het maken van deze vergelijking wel heel lastig. Door de complexiteit draait het er vaak op uit dat er enkel gekeken wordt naar de kosten van de technische componenten die de IT- infrastructuur levert, waardoor andere belangrijke zaken zoals operationele last, kennisniveau en certificeringen niet voldoende worden belicht.

Deze whitepaper beschrijft de trend in IT en de daaruit voortvloeiende Cloud-consumptie en benoemt facetten die meegenomen moeten worden in het vergelijk van de verschillende consumptiemodellen als het om lokale IT gaat. Het moet bedrijven helpen om IT-strategie juist te kiezen in het licht van de algehele ontwikkelingen in IT en Cloud.

DOWNLOAD DE WHITEPAPER